Search
Close this search box.

Izvođenje komedije “8 Osoba plus”, Tetovo, Priština

IZVOĐENJE KOMEDIJE 8 OSOBA PLUS, TETOVO, PRIŠTINA

Naš obilazak je nastavljen u prosincu 2015. godine u Makedoniji, Tetovo gdje nas je primila gradonačelnica Tetova gospođa Teuta Arifi, gdje smo izveli komediju 8 OSOBA PLUS u kulturnom centru Tetovo, u prisustvu 300 do 400 tetovskih ljubitelja umjetnosti. Zahvaljujemo Općini Tetovo što je omogućila nastup u Tetovu. U dvorani Nacionalnog kazališta Kosove izveloi smo ovu komediju u suradnji s Ministarstvom za dijasporu Kosova. Predstava u Tetovu i u Prištini bili su još jedan uspjeh naše kazališne skupine. Zahvaljujemo glumcima na prekrasnoj predstavi: Kaltrini Krasniqi, Leonardu Hamitaju, Gentiani Lleshdedaj, Arsenu Klari, Enisi Ajruli, Mafisu Zendeliju, Artanu Osmaniju, Anđeli Orešković, tehnička podrška-Artan Osmani i Adis Ajruli.